web-thomashawklogo

Gult designstudio som utvikler ideer, produkter, tjenester og identitet gjennom innsiktsdrevet design.

Godt håndverk kombinert med kreativitet og dyp forståelse for virkeligheten – er nøkkelen for å oppnå varige endringer og verdier for våre oppdragsgivere, brukere og verden.

Med hode, hender og hjerte!

TJENESTER

Design er den gule tråden i vår tilnærming og tjenester. 

DIGITAL DESIGN

Digital innholdsstrategi

Utvikling av digital innholdsstrategi, innhold og implementering.

Digital historiefortelling og narrativer gjennom rik og levende mediebruk (feks “scrollytelling”, podcast, microdokumentarer).

Growth hacking, SEO, analytics, optimalisering.

Digital design og UX

Innholdsstruktur, brukeropplevelse, interaksjons- og UX-design

Animasjon og visuell design for nettsted eller applikasjoner.

Sikring av universell utforming og tilgjengelighet.

Digital utvikling

Nettsideprosjekter på plattformer som WordPress, Enonic, Sanity, Contentful , eller bistand på oppdragsgivers valgte plattform.

Integrasjon og utvikling av netthandelsløsninger (WooCommerce eller Shopify).

Front-end optimalisering, implementering av Google Analytics (eller alternativer), GDPR compliance. 

DESIGN FOR IDENTITET

Brand-identitet & opplevelse

Innsiktsbasert evaluering, rådgivning og utvikling av brand posisjon og strategi. 

Mapping av brand touchpoints og utvikling av forbedret kundeopplevelser.

Kulturforståelse.

Egenforståelse.

Navneutvikling.

Visuell identitets-design

Utvikling eller redesign av visuell identitet basert på etablert eller ny brand strategi.

Elementdesign med fleksiblel tilnærming for digitale, analoge og fysiske flater. 

Utvikling av responsive  logomerker (nye eller eksisterende).

Animasjon av logomerke.

Innhold og konsept

Budskapsutvikling og kreative konsept for tjenester, produkter, meninger eller formål.

Innhold for digitale plattformer, podcast eller redaksjonelle format.

Etablering av innholds- og budskapshierarki (“message house” og USPer).

Presentasjonsdesign (innhold, visuell design og/eller coaching).

DESIGN & PROSESS

Designdrevet innovasjon

Tjenestedesign, design thinking og annen innsiktsbasert metodikk for utforsking av mulighetsrom – for tjenester, bedrifter, offentlig eller organisasjoner. 

Søknadsbistand og designpartner for DIP-programmet fra DOGA.

Sertifisert innen At-One (AHO-metodikk). 

Design Management

Struktur og prosesser for vedlikehold av ny eller eksisterende merkevarer.

Bistand til registrering og beskyttelse av merkevare(r).

Analyse, evaluering, utvikling og/eller ledelse av interne design-funksjoner og -prosesser.

Design-ledelse

“Design-on-the-board” rolle i organisasjonens styre eller programgruppe.

Kulturbygging gjennom innsikt,  inspirasjon og involvering.

Foredrag eller workshops.

Nok snakk - la oss snakkes!

Vi hjelper gjerne. Kontakt oss for å diskutere dine behov, eller for å ta en bli-kjent-kaffe.

“If you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design.”

– Ralph Speth, CEO of Jaguar

BRAND- & VISUAL IDENTITY

DIGITAL DESIGN & DEVELOPMENT

CUSTOMER- & USER-EXPERIENCE

DESIGN DRIVEN INNOVATION

DESIGN MANAGEMENT

Thomashawk AS
Wessels gate 4
0165 Oslo, Norge
Org.nr. 924860715 MVA

Epost: hei@thomashawk.no
Telefon: +47 97 97 27 87