Ny design-intern fra USN

Cathrine Melby Bekkemellem som studerer bachelor i visuell kommunikasjon ved Universitetet Sørøst-Norge. Ulike oppgaver venter de neste 10 ukene. I dag starter det. Velkommen Cathrine!

Første design-intern ønskes velkommen!

Det har hele tiden vært et ønske å hjelpe frem de kommende norske designere på en eller annen måte. Det er derfor gledelig å ta i mot første intern fra bachelorstudiet i Visuell Kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge. Maria Olsen skal være intern i 10 uker hos Thomashawk. Velkommen Maria!

Not clickable