Første design-intern ønskes velkommen!

Det har hele tiden vært et ønske å hjelpe frem de kommende norske designere på en eller annen måte. Det er derfor gledelig å ta i mot første intern fra bachelorstudiet i Visuell Kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Maria Olsen skal være intern i 10 uker hos Thomashawk.

Velkommen Maria!

BRAND- & VISUAL IDENTITY

DIGITAL DESIGN & DEVELOPMENT

CUSTOMER- & USER-EXPERIENCE

DESIGN DRIVEN INNOVATION

DESIGN MANAGEMENT

Thomashawk AS
Wessels gate 4,
0165 Oslo, Norge
Org.nr. 924860715 MVA

Not clickable